Početna

Iz ugla ponuđača

U Bosni i Hercegovini imamo jako malo podataka o stavovima ponuđača,...

Prevladavajući opći stav preduzeća u pogledu javnih nabavki je neutralan i pozitivan (64%) s obzirom da gotovo polovina anketiranih (48%) ima neutralan stav, a 15,4% pozitivan. Negativan stav ima 35%. Kada se kaže "javna nabavka”, ponuđači najče...

Zelene javne nabavke: Ovčije vune ima, ali strategije nema

“BiH nema političku volju, u bilo kojem sektoru, da se napravi neš...

Zelene javne nabavke definisane su kao postupak pri kojem javne ustanove nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tokom svog životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okolinu od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inač...

Kako unaprijediti proces javnih nabavki u BiH?

Kako unaprijediti proces javnih nabavki u BiH?

Da bi se unaprijedila transparentnost javnih nabavki potrebno je preduzeti sljedeće mjere: - Uvesti obavezu za ugovorne organe da objavljuju cjelovite, detaljne planove nabavki, sa svim relevantnim kategorijama i za sve vrste postupaka predviđenih Za...

Intervju: Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke

ortal E-nabavke započeo je sa radom u februaru 2014. godine, kada je ...

Kome je namijenjen portal E-nabavke? Javne nabavke su regulisane jedinstvenim zakonom koji koriste svi ugovorni organi svih administrativnih nivoa (opštinskih, kantonalnih, entitetskih, Brčko distrikta i, naravno, državnih) u cijeloj BiH. Tu se ubra...

Naučeno u sklopu Akademije javnih nabavki u organizaciji CPI

Sve do 2014. godine legislativa o javnim nabavkama u BiH je daleko zao...

Međutim, izvještaji relevantnih međunarodnih i domaćih institucija i organizacija su tokom čitave prošle decenije ukazivali na propuste, nezakonitosti i koruptivne pojave u svim fazama postupka nabavki, koje su narušavale osnovne principe pravične...

Zašto Ured za razmatranje žalbi ne ispunjava svoju zakonsku obavezu?

Zakonska obaveza Ureda za razmatranje žalbi trajala je dok je bilo fi...

Agencija za javne nabavke BiH, Ured za razmatranje žalbi BiH i Sud BiH su 26. januara 2015. godine potpisali Protokol o postupanju pri objavi odluka Ureda za razmatranje žalbi BiH i Suda BiH. Protokol je bio definisan na način da se do kraja svakog mje...

Zaduženja ne koče nabavku skupih automobila

Uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina i njeni entiteti imaju zaduž...

Tender još nije raspisan, a namijenjen je za potrebe člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića. Nabavka je procijenjena na 195.000 KM s porezom na dodatnu vrijednost (PDV), a koliko će u konačnici koštati bit će poznato nakon ku...

Završen projekat EU podrške jačanju sistema javnih nabavki u BiH

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto povodom završetka  projekta ...

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto povodom završetka  projekta koji finansira EU „Otvorene javne nabavke u BiH“, na kojem je zaključeno da je u cilju poboljšanja sistema javnih nabavki u BiH neophodno više transparentnosti, bolje praćenje p...

BAZA PODATAKA: 50 najuspješnijih firmi u javnim nabavkama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavljuje specijaliziranu ...

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavljuje specijaliziranu stranicu za javne nabavke, te bazu podataka o50 najuspješnijih firmi u javnim nabavkama. Stranica sadrži osnovne podatke o vlasništvu, poslovanju, poreskim dugovima, sudskim presu...