Početna

Neprirodno niska ponuđena cijena

Neprirodno niska ponuđena cijena Zakonom o javnim nabavkama regulisan...

Neprirodno niska ponuđena cijena Zakonom o javnim nabavkama regulisana je članom 66. koji kaže da ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, pismeno će od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu i ako ponuđač u...

KCUS raspisao tender za marketing vrijedan 50.000 KM, bit će odabran ...

Klinički centar univerziteta Sarajevo (KCUS) jučer je raspisao tende...

KCUS je u posljednjih mjesec dana raspisao osam tendera za javne nabavke uglavnom medicinske opreme, ispitivanje elektro instalacija, usluge dezinfekcije, zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada i slično. Posljednji u nizu tendera objavljen je jučer ...

Igor Vukajlović: Ne postoji politička volja da se promijeni Zakon o ...

Zakon o javnim nabavkama u BiH stupio je na snagu u novembru 2014. Pri...

Razgovarao: Dalibor Tanić Na kojim primjerima najbolje možemo vidjeti manjkavosti Zakona o javnim nabavkama u BiH? VUKAJLOVIĆ: Zakon o javnim nabavkama se primjenjuje od novembra 2014. godine. Suština njegove neefikasnosti je što zakon kao taka...

Javne nabavke u BiH i regionu: Koliko smo transparentni?

Ključni problem kada su u pitanju javne nabavke je svakako njihova ne...

Proces javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a i u regionu, često je okarakterisan kao idealan za korupciju. Revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju u institucijama potvrđuju takvu praksu, a u Bosni i Hercegovini je krajem 2015. godine organizo...

Kako su se opremale fiskulturne sale u Brčkom

Zaista ostaje nejasno kako je ustanova koja nije akreditovana za certi...

Dževad Selimović je direktor firme Trisar Inn iz Sarajeva i zastupnik je kompanije ELAN iz Slovenije. Ova firma već 26 godina opskrbljuje obrazovne ustanove didaktičkim materijalom, učilima, opremom za fiskulturne sale, opremom za laboratorije i drug...

Primjer dogovorene nabavke

Javna nabavka provedena otvorenim postupkom, procijenjene vrijednosti ...

U obrascu za cijenu ponude predviđena je nabavka 47 različitih roba od kojih pet u svome sastavu sadrže biocide i to oko 7% vrijednosti ukupne nabavke. Zbog toga je njihov promet regulisan posebnim propisima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite R...

Zakon o javnim nabavkama pred bh. poslanicima: Crveno svjetlo za uvođ...

Izmjene Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, koje je u par...

Prijedlog koji je podnijela SDP predstavlja sublimaciju prijedloga nevladinih organizacija u grupi ACCOUNT, koje su uz pomoć američkog USAID-a sačinile 18 amandmana s ciljem povećanja transparentnosti i ušteda u tom sektoru. Kako smo nezvanično s...

Revizije institucija u BiH: Iste preporuke svake godine

Namještanje tendera je, prema mnogim ekspertima i organizacijama, jed...

Namještanje tendera je, prema mnogim ekspertima i organizacijama, jedan od najvećih problema kada je u pitanju korupcija u Bosni i Hercegovini. Zašto je tako? Razlozi su brojni, ali svakako da tome doprinosi manjak kontrole od strane drugih institucija...

Agencija za javne nabavke uvodi elektronske aukcije

Agencija za javne nabavke BiH planira uvođenje novih elektronskih usl...

Jedna od novina koja se namjerava uvesti su i e-aukcije. Agencija je ovaj modul već razvila, ali se čeka da Vijeće ministara usvoji Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja ove usluge koji je već upućen u redovitu proceduru prema Vijeću minis...